obrazky

Slovácký krúžek v Brně

Slovácký krúžek v Brně patří k nejstarším folklorním spolkům v České republice. Vznikl již v roce 1908 jako volné sdružení studentů z Moravského Slovácka a i v současnosti tvoří jeho jádro mladí lidé, přijíždějící do Brna za studiemi. Soubor reprezentuje lidovou kulturu Moravského Slovácka, tj. jihovýchodní Moravy, známé bohatými a dodnes živými folklorními tradicemi, rozmanitostí a barevností lidových krojů.

Členové taneční skupiny, mužského a ženského pěveckého sboru i cimbálové muziky vystupují ve třech, a sólisté v ještě dalších, ze dvacetisedmi typů lidových krojů regionu.

Činnost Slováckého krúžku v Brně nespočívá však pouze v pódiových vystoupeních na domácích i zahraničních festivalech. Spolek organizuje také nejrůznější tématické pořady pro veřejnost, zejména krojované Slovácké plesy a besedy u cimbálu, na nichž si může každý příchozí po chuti zazpívat, zatančit a zahrát. Tyto besedy bývají většinou doplněny o atraktivní program s neopakovatelnou atmosférou, která se dá vytušit již z názvů besed - Hodová, Mikulášská, Vánoční, Oharkový šmak, Košt vína, Košt slivovice...

Pořady Slováckého krúžku v Brně zahrnují ženské a mužské písně v podání sólistů i sborů, tance párové, ženské i mužské, zvykové obrázky a samostatná vystoupení cimbálové muziky. To vše tvoří poutavý celovečerní program, z něhož je však možno uvádět i jednotlivé části s případným zaměřením podle přání pořadatele. Krúžek vystupuje v sálech i na pódiích pod širým nebem a má bohaté zkušenosti se zapojováním diváků do společné zábavy.

Složky souboru

Slovácký krúžek v Brně se skládá z následujících složek:

  • dětský soubor Slováček,
  • taneční složka,
  • cimbálová muzika krúžku,
  • ženský pěvecký sbor,
  • mužský pěvecký sbor.

Copyright © Blanka Maňáková 2010-2011, všechna práva vyhrazena / blankamanakova@seznam.cz
Webmaster: Josef Pokorný, jos.pokorny(a)volny.cz