obrazky


Dětský folklórní soubor Slováček


Slovacek1

Slovacek2


- byl založen v roce 1975. Soustřeďuje brněnské děti se zájmem o folklor jižní Moravy, zejména Kyjovska a Horňácka.

Dnes má soubor 70 dětí ve věku od 4 – 18 let. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin dle věku. Je součástí Slováckého krúžku v Brně, s jehož členy se setkává při společných vystoupeních.

Taneční složku doprovází cimbálová muzika Slováčku. Muzika má svůj vlastní repertoár, který prezentuje na souborových i samostatných vystoupeních.

Slováček se účastní různých folklorních akcí pořádaných brněnskými i mimobrněnskými organizacemi. Podílí se také na vystoupeních pořádaných Sdružením přátel folkloru v Brně, ať jsou to přehlídky dětských folklorních souborů, Mezinárodní folklorní festival nebo soutěž zpěváků lidových písní.

Kromě nácviků je pořádána taneční Mikulášská zábava, tematické zájezdy do významných míst Moravy, letní prázdninová soustředění, atp.

Zveme mezi nás všechny děti, které mají zájem o souborovou činnost. Naučí se nejen zpívat a tancovat, ale najdou ve Slováčku i nové kamarády.

Více aktuálních informací najdete na stránkách: slovacekbrno.cz

Více informací naleznete na http://www.slovacekbrno.cz/.

Copyright © Blanka Maňáková 2010-2011, všechna práva vyhrazena / blankamanakova@seznam.cz
Webmaster: Josef Pokorný, jos.pokorny(a)volny.cz