obrazky

Nabídka publikací krúžku:

Slovácké pěsničky V.–VII.


Reprint největší sbírky slováckých písní od člena Slováckého krúžku v Brně, sběratele Jana Poláčka. První čtyři díly vyšly nákladem Slováckého krúžku v Brně v letech 1936–1947, další tři díly již mimo krúžek, který v té době nemohl mít právní subjektivitu, v letech 1949–1960. První čtyři díly jsou v grafické úpravě známého výtvarníka Františka Hlavici (1885–1952)

Cena:
Soubor Slovácké pěsničky V.–VII. 300 Kč (posledních 12 kompletů)
Cena jednotlivých dílů: á 150Kč/ks.

Slovácký krúžek v Brně. 85 let

Almanach vydaný k 85. výročí založení Slováckého krúžku v Brně. K vydání připravil Václav Štěpánek. Slovácký krúžek v Brně: Brno 1993, 45 s.

Obsah:
Slovácký krúžek 1973–1993 (Jan Miroslav Krist)
Dětský soubor Slováček (Helena Jagošová, Pavla D’Ambrosová)
Ze vzpomínek starých krúžkařů
Krúžkaři v zahraničním odboji (Zdeněk Sušil)
Trocha vzpomínek na muziku brněnského slováckého krúžku (Jaroš Němec)
O mém krúžkaření (Václav Damborský)
Náš krúžek (Zdeněk Filipovič)
O našem krúžkaření (Jožka Filipovič)
Co mi dal Slovácký krúžek (Vladimír Klusák)
Primáš Čeněk Nedbálek (Zorka Kyněrová)
O činnosti krúžku (France Hasil-Ňancek)
Černá hodinka(Miroslava Novotná)

Cena: 100 Kč

Slovácký krúžek v Brně. 95 let

Almanach vydaná k 95. výročí založení Slováckého krúžku v Brně. Sestavil a redakčně zpracoval PhDr. Václav Štěpánek. Slovácký krúžek v Brně: Brno 2003, ISBN 80-239-1951-2, 72 s. Obsahuje CD Modloslužebníci – Slovácký krúžek v Brně.

Věnováno 95. výročí založení Slováckého krúžku v Brně a 80. výročí zahájení vysílání Českého rozhlasu v Brně. Výběr a sestava nahrávek Slováckého krúžku v Brně z let 1939–1998: Jan Miroslav Krist, Jaromír Nečas, Václav Štěpánek.Nahrávky pocházejí ze zvukového archivu Českého rozhlasu v Brně a z archivu Slováckého krúžku v Brně.Zvukové zpracování: Karel Špalek. Vydal Slovácký krúžek v Brně v roce 2003. Obsah:
Úvodem(Václav Štěpánek)
Z historie Slováckého krúžku v Brně
Ke vzniku Slováckého krúžku v Brně (František Hasil)
Brněnský Slovácký krúžek a kulturně-výchovná a vzdělávací činnost (Zdenka Jelínková)
K historii hudebního a pěveckého projevu slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)
Slovácké krúžky na Podluží (Jitka Matuszková)
Z archivu krúžku
Hudební seminář v roce 1944 (Maxmilián Kolaja)
Význam Slováckého krúžku v Brně (František Hasil-Ňancek)
Ze vzpomínek starých krúžkařů
Co mně dal život v Krúžku (František Hasil-Ňancek)
Slovácký krúžek byl mým druhým domovem (Jaromír Nečas)
Modloslužebníci
Seznam nahrávek a vzpomínek pamětníků z let 1936–1998 na CD Slováckého krúžku v Brně

Cena 180 Kč, cena almanachu bez CD 100 Kč

Storočenka Slováckého krúžku v Brně

Fajbus, Zdeněk: Slovácký krúžek v Brně: 1908–2008. Brno 2008. ISBN:978-80-245-1473-6, 172 s.

Cena 50Kč

Pocta P. Františku Sušilovi

Programový sborník večera k 150. výročí úmrtí významného moravského buditele a sběratele lidových písní. Sestavili: Václav Štěpánek a Libor Jan. Slovácký krúžek v Brně: Brno 2018, 36 s., 12 fotografií a reprodukcí.

Obsah:
Program koncertu
Seznam účinkujících
O Sušilově sběratelství lidových písní (Václav Štěpánek, Libor Jan)
Buditel, teolog, básník, vlastenec, sběratel lidových písní: P. František Sušil (Hynek Šmerda)

Cena 15 Kč

Nabídka hudebních nosičů:

CD Modloslužebníci – Slovácký krúžek v Brně.

Věnováno 95. výročí založení Slováckého krúžku v Brně a 80. výročí zahájení vysílání Českého rozhlasu v Brně. Výběr a sestava nahrávek Slováckého krúžku v Brně z let 1939–1998: Jan Miroslav Krist, Jaromír Nečas, Václav Štěpánek.Nahrávky pocházejí ze zvukového archivu Českého rozhlasu v Brně a z archivu Slováckého krúžku v Brně.Zvukové zpracování: Karel Špalek. Vydal Slovácký krúžek v Brně v roce 2003. Obsahuje stejnojmenný booklet, zpracovaný Václavem Štěpánkem, se seznamem nahrávek a studií V. Štěpánka Hudební vývoj Slováckého krúžku v Brně, doplněnou fotografiemi, 24 s.

Cena 150 Kč

CD Pocta P. Františku Sušilovi

Záznam stejnojmenného koncertu, který se konal 1. června 2018 v brněnském Besedním domě. Obsahuje 2 CD. Autoři pořadu: Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. – Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.; Hudební spolupráce: Ing. Josef Pokorný; Záznam koncertu: Český rozhlas Brno; Mistr zvuku: Michal Zelinka; Hudební redaktor: Mgr. Petr Mička. Obsahuje booklet (24 s.) se seznamem nahrávek, účinkujících a průvodním textemVáclava Štěpánka a Libora Jana o sběratelské činnosti F. Sušila. Redakce: Václav Štěpánek Slovácký krúžek v Brně: Brno 2018

Cena 150 Kč

Nabídka upomínkových předmětů:

Tenkostěnná sklenička na víno na stopce s modrým decentním logem Slováckého krúžku v Brně a datem jeho založení (1908).

Cena 50 Kč

Copyright © Blanka Maňáková 2010-2011, všechna práva vyhrazena / blankamanakova@seznam.cz
Webmaster: Jiří Miloš, milosjiri@seznam.cz